ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. - Oddział w Kaliszu

« Wróć

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2018 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisano połączenie naszej spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk sp. z o.o. w Słupsku. Tym samym zgodnie z treścią artykułu 493 § 2 zd. 2  ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych wpis o połączeniu ma moc wykreślenia naszej spółki z rejestru przedsiębiorców.

Tego samego dnia spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk sp. z o.o. w Słupsku zmieniła nazwę na ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. w Słupsku.

Od 30 kwietnia br. działamy jako odrębny oddział tej spółki pod nazwą ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. - Oddział w Kaliszu.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń