Modernizacja GPZ Toruń – Śródmieście.

« Wróć

Na potrzeby Energa Operator, Oddział w Toruniu Spółka Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne wykonuje modernizację jednej z ważniejszych stacji GPZ 110/15 kV w mieście Toruń – Śródmieście. Stacja elektroenergetyczna GPZ Toruń Śródmieście wyposażona jest w rozdzielnię 110 kV w układzie podwójny blok, linia, transformator. Wyposażenie rozdzielni stanowi tradycyjna aparatura w wykonaniu napowietrznym umieszczona wewnątrz budynku. Zakres wykonania modernizacji GPZ Śródmieście związany jest z likwidacją rozdzielni 110 kV wyposażonej w aparaturę konwencjonalną, dostosowaniem istniejących pomieszczeń do zainstalowania rozdzielni wnętrzowej wykonanej w technologii GIS oraz montażu rozdzielnicy GIS typ OPTIMA 145, pięciopolowej w układzie H4, gwarantującej bezpieczeństwo eksploatacji i zdecydowanie podnoszącej niezawodność pracy.

W Toruniu będzie to pierwsza wnętrzowa rozdzielnica typu GIS (Gas-insulated switchgear). Są to nowoczesne urządzenia  konstruowane między innymi z myślą o spełnieniu wymagań przestrzeni miejskich – zajmują znacznie mniej miejsca. Obudowa przedmiotowej rozdzielnicy wykonana z odlewów aluminium gwarantuje jej większą trwałość i szczelność, a zastosowany SF6 spełnia funkcje czynnika izolującego oraz czynnika służącego do gaszenia łuku elektrycznego.
Wstępny harmonogram prac przewiduje zakończenie inwestycji w pierwszej połowie 2018 roku.”

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń