masz pytania?
zapraszamy do kontaktu

+48 62 765 80 22

O firmie krótko o tym, czym się zajmujemy

Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikat Zgodności nr 005/2016

Certyfikat Zgodności nr 005/2016, wydanie nr 02 z dnia 19.05.2016 – Małogabarytowy, prefabrykowany rozgałęźnik kablowy RKP-SN przeznaczony do instalowania w sieciach elektroenergetycznych SN.

Pobierz załącznik

Certyfikat Zgodności nr 079/2015

Certyfikat Zgodności nr 079/2015, wydanie nr 01 z dnia 13.10.2015 – Prefabrykowana stacja transformatorowa MBST 20/630 przeznaczona do instalowania w sieciach elektroenergetycznych SN/nn.

Pobierz załącznik

Jakość Roku 2011

Już po raz szósty Kapituła największego w Polsce konkursu, promującego najwyższą jakość, wybrała laureatów godnych tytułu "JAKOŚĆ ROKU". Wśród nich znalazła się również Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o., Spółka Grupy ENERGA, której przyznano tytułu "JAKOŚĆ ROKU 2011". Tym samym jako dwukrotny laureat Spółka otrzymała specjalne wyróżnienie "JAKOŚĆ ROKU Srebro".

 Konkurs JAKOŚĆ ROKU powstał 6 lat temu. Pomysłodawcą i organizatorem jest Agencja Kreatywna Public PR, wydawca branżowych dodatków gospodarczych Biznes Raport i Economy Life Today ukazujących się w Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Polskie Centrum Badańi Certyfikacji S.A., najstarsza instytucja państwowa zajmująca się kwestiami związanymi z jakością.

 Konkurs JAKOŚĆ ROKU skierowany jest do przedsiębiorstw, które przykładają wagę do jakości w świecie biznesu. Polega on na docenieniu projakościowych starań i wyróżnienie najlepszych firm. Organizowany jest w 4 kategoriach: produkt, usługa, innowacja oraz ekologia. W tym roku Energetyka Kaliska - Usługi TechniczneSp. z o.o. została wyróżniona w kategorii usługa - za budowę stacji transformatorowych wraz z siecią kablową średniegoi niskiego napięcia na terenie zurbanizowanym, podlegającym ochronie konserwatora zabytków.
 
Po raz kolejny eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności Spółki
w odniesieniu do następujących kryteriów:

 - skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;
 - pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;
 - klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie;
 - wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
 - dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów/usług;
 - efektywność zarządzania organizacją;
 - nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.
 
Wyróżnienie Energetyki Kaliskiej - Usługi Techniczne Sp. z o.o. nagrodą JAKOŚĆ ROKU jest przede wszystkim potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, które charakteryzują się przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami technologicznymi, posiadają atesty i certyfikaty.
Spółka będzie więc w dalszym ciągu kłaść nacisk na promowanie niekonwencjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań, które znajdą zastosowanie przy realizacji prac z zakresu wykonawstwa sieciowego.

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Diamentem Forbesa 2011

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o. o. w najnowszym rankingu "Diamenty Forbesa 2011" znalazła się w gronie najlepszych przedsiębiorstw Województwa Wielkopolskiego o rocznych obrotach 5-50 mln złotych.

Wśród laureatów znalazły się tylko te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były one na podstawie sprawozdań finansowych za 2009 rok, złożonych do KRS. Dodatkowym, warunkiem koniecznym było wykazanie się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w ciągu ostatnich czterech lat.

Na osiągnięcie tak dobrych wyników wpływ miał przede wszystkim ciągły i dynamiczny rozwój, który pozwala spółce na dywersyfikację świadczonych usług. Usług o szerokim spektrum w zakresie budownictwa elektroenergetycznego, tj. budowy, modernizacji, serwisowania obiektów elektroenergetycznych i innych specjalistycznych usług wykonawczych.

Pamiątkowy dyplom z rąk redaktora naczelnego magazynu Forbes Kazimierza Krupy odebrał osobiście Prezes Zarządu Spółki EKUT - Jacek Majewski. Dyplom ten, to kolejne wyróżnienie, które potwierdza, iż Spółka jest sprawdzonym, wiarygodnym partnerem działającym na rynku elektroenergetycznym.

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2010

Zdobycie Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOWER 2010 w Poznaniu

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOWER 2010 i duże zainteresowanie branżowych specjalistów odwiedzających poznańską imprezę wystawienniczą stanowią potwierdzenie Państwa profesjonalizmu [...]

 
Leszek Nowak
Prezes Zarządu
ENERGA OPERATOR SA

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2010 za małogabarytową betonową stację transformatorową MBST 20/400K

Producent: Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o.
 
Targi EXPOPOWER 2010 w Poznaniu

Jakość Roku 2009

Mamy zaszczyt poinformować, iż Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o., Spółka Grupy ENERGA, zdobyła tytuł "Jakość Roku 2009".
 
Organizatorem Programu jest Redakcja Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej, wspierana merytorycznie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarszą polską instytucję państwową, zajmującą się zagadnieniami związanymi z jakością. U podstaw konkursu leży chęć wspierania, rozwijania i upowszechniania wśród przedsiębiorstw działających w naszym kraju projakościowego sposobu myślenia.
 
Tytuł JAKOŚĆ ROKU jest przyznawany w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz innowacja. Kwalifikacja uczestników odbywała się dwuetapowo. W pierwszym, gromadzone były ankiety weryfikacyjne. W drugim, Kapituła Konkursu złożona z ekspertów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, po wcześniejszej analizie dostarczonych przez uczestników materiałów, dokonała ostatecznego wyboru.
 
W procesie ewaluacji oraz weryfikacji nadesłanych dokumentów eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. stwierdzili osiągnięcie przez Energetykę Kaliską - Usługi Techniczne Sp. z o.o. wysokich standardów w odniesieniu do następujących kryteriów:
 
 - cechy krytyczne świadczonych usług i produktów,
 - wdrożone systemy zarządzania,
 - procedury zapewniające sprawne funkcjonowanie wdrożonych systemów zarządzania,
 - skuteczność prowadzonej polityki jakości,
 - zaangażowanie pracowników w optymalizację procesów oraz realizację celów jakościowych,
 - efektywność zarządzania organizacją,
 - dotychczasowe osiągnięcia,
 - stopień zadowolenia klientów, pracowników oraz otoczenia społecznego.
 
Poprzednie edycje konkursu udowodniły, że laureaci konkursu JAKOŚĆ ROKU radzą sobie lepiej od innych. Tytuł daje bowiem klientom gwarancję. Gwarancję jakości! Dotychczasowe sukcesy potwierdzają, iż przyjęta strategia jest jak najbardziej skuteczna, w związku z tym wszystkie działania Energetyki Kaliskiej - Usługi Techniczne Sp. z o.o. skupiać się będą przede wszystkim na dalszym, dynamicznym rozwoju, poszerzaniu oferty i wychodzeniu naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów.

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2009

Gazela Biznesu to wyróżnienie w rankingu najbardziej dynamicznych firm organizowanym przez Puls Biznesu. Główna idea konkursu to promowanie szybko rozwijających się firm. Partnerem Pulsu Biznesu w tworzeniu listy Gazel Biznesu jest firma Coface Poland, ekspert w dziedzinie zarządzania należnościami i ryzykiem kredytowym, która dokonuje weryfikacji danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Dzięki dotychczasowym osiągnięciom Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o., Spółka Grupy ENERGA, dołączyła po raz kolejny do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, elitarnego klubu Gazel Biznesu 2009.

Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W opinii Zarządu Spółki i jej pracowników zdobycie tego wyróżnienia pozytywnie wpływa na relacje z innymi przedsiębiorstwami.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2008 za linię napowietrzną 15 kV z wykorzystaniem stalowych słupów en

Wykonawca: Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o. o.

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2008

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2008 za Moduł pomiarowo- rozłącznikowy POM

Producent: Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o. o. Kalisz

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2008

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2007


Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2007

Gazela Biznesu to wyróżnienie w rankingu najbardziej dynamicznych firm organizowanym przez Puls Biznesu. Główna idea konkursu to promowanie szybko rozwijających się firm. Partnerem Pulsu Biznesu w tworzeniu listy Gazel Biznesu jest firma Coface Poland, ekspert w dziedzinie zarządzania należnościami i ryzykiem kredytowym, która dokonuje weryfikacji danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Po raz siódmy firma Coface Poland przygotowała zestawienie najbardziej dynamicznych firm w Polsce. w tym roku tytuł ten przypadł 3795 przedsiębiorstwom. To aż o 400 firm więcej niż w roku ubiegłym.To prestiżowe wyróżnienie trafiło również do naszej Spółki. Uroczystość wręczenia wyróżnienia "Gazela Biznesu 2007" miała miejsce 14 stycznia 2008 r. w Poznaniu.

W opinii Zarządu Spółki i jej pracowników zdobycie miana jednej z najbardziej rozwijających się firm pozytywnie wpływa na relacje z innymi przedsiębiorstwami.

Certyfikat Założyciela Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER

W roku 2007 odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu, Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. uczestnicząc w tej pierwszej, wyjątkowej edycji otrzymała Certyfikat Założyciela EXPOPOWER.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2007 za betonową stację transformatorową - słup reklamowy 20/630

Producent: Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o.

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2007

Medal ACANTHUS AUREUS 2007 dla Energetyki Kaliskiej - Usługi Techniczne Sp. z o.o.

Spółka podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2007 w Poznaniu otrzymała Medal ACANTUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej.

Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. w poszukiwaniu nowych szans realizacji strategii marketingowej firm uczestniczących w targach, organizuje od 2003 roku Konkurs o Złoty Akant MTP na stoisko najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy. Konkurs ma na celu wyróżnienia najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy. Kapituła Konkursu w swej ocenie bierze pod uwagę zgodnie z regulaminem takie kryteria jak: cele uczestnictwa w targach z punktu widzenia strategii marketingowej firmy, scenariusz stoiska, koncepcję przestrzenną i koncepcję układu graficznego eksponatów i etalażu. Ważnym kryterium oceny jest także jakość realizacji projektu.

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. Gazelą Biznesu 2005

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń