masz pytania?
zapraszamy do kontaktu

+48 62 765 80 22

O firmie krótko o tym, czym się zajmujemy

O firmie


Spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1 lipca 1996 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 712.000,00 zł. - 100% udziałów posiada ENERGA-OPERATOR SA.

Spółka prowadzi swoją działalność poprzez jednostki organizacyjne zlokalizowane w Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Krotoszynie oraz Toruniu. Spółka zatrudnia około 140 osób.

Podstawowa działalność Spółki to budownictwo elektroenergetyczne, w tym: wykonawstwo, serwis w zakresie budowy i przebudowy linii napowietrznych, kablowych stacji transformatorowych, rozdzielni napowietrznych i wnętrzowych SN i nn; profilaktyki izolacji, przeglądów wyłączników wysokiego napięcia, transformatorów mocy SN i nn oraz przełączników zaczepów transformatorów 110kV/SN.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie: robót inwestycyjnych i remontowo - modernizacyjnych małych i średnich obiektów kubaturowych oraz usług motoryzacyjnych i transportowych.

Dzięki swoim osiągnięciom Spółka dołączyła do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, Elitarnego Klubu Gazel Biznesu - po raz pierwszy w roku 2005 i ponownie w latach: 2007, 2009, 2010.

Nasza Spółka prowadząc działalność gospodarczą bierze pod uwagę także interesy i potrzeby lokalnej społeczności, m.in. poprzez wspieranie rozwoju sportu i kultury, wspomaganie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz innych instytucji (np. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Domu Dziecka w Kaliszu).

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń