masz pytania?
zapraszamy do kontaktu

+48 62 765 80 22

Ofertaszczegółowa oferta firmy

Wykonawstwo sieciowe i elektroenergetyczne

 

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne posiada specjalistyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, która umożliwia realizacje prac z zakresu budownictwa elektroenergetycznego w pełnym zakresie począwszy od pomysłu poprzez wykonanie aż do końcowego odbioru czy też uruchomienia urządzenia.

PRACE TE OBEJMUJĄ M.IN:

  • budowę i remont sieci napowietrznych średniego i niskiego napięcia,
  • budowę i modernizację sieci kablowych średniego i niskiego napięcia - wszystkich typów i rodzajów,
  • budowę, remonty oraz modernizację linii oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego) z zastosowaniem nowoczesnych, energooszczędnych źródeł światła,
  • w celu zasilania obiektów handlowo-usługowych,
  • usuwanie kolizji energetycznych związanych z budową dróg krajowych i autostrad,
  • budowę i modernizację GPZ-ów - stacji WN/SN itp.,
  • przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów o górnym napięciu 110 kV,
  • przeglądy i remonty wyłączników i rozłączników na napięcie 110 kV, 30 kV, 15 kV,
  • budowa i montaż kontenerowych oraz słupowych stacji transformatorowych i złącz kablowych SN,
  • budowę średnich i małych obiektów kubaturowych oraz prace remontowo - budowlane obiektów.

Wszystkie prace budowlano-montażowe realizowane są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki, sprzętu specjalistycznego oraz w oparciu o systemowe rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska.

Do wszystkich świadczonych usług Spółka zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami.

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń