Nr sprawy: ZC/002/TT/2018 - Wykonanie ściany oporowej dla posadowienia stacji transformatorowej dla budowy pn.: Wykonanie robót budowlanych - przebudowa linii nap. - kablowych SN z przebudową linii nap. nn w miejscowości Toruń - Rudak.

« Wróć

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie ściany oporowej dla posadowienia stacji transformatorowej dla budowy pn.: Wykonanie robót budowlanych - przebudowa linii nap. - kablowych SN z przebudową linii nap. nn w miejscowości Toruń - Rudak".

Nr sprawy: ZC/002/TT/2018.

 

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń