ZC/008/TK/2018 - Wymiana zdalnie sterowanego odłącznika na KTR w lokalizacjach: Zad. 1: 01-841, 02-1500, 02-825, Zad. 2: 04-907, 04-1070, 04-2098, Zad. 3: 05-187 oraz montaż zdemontowanego rozłącznika 200A w lokalizacjach: 01-381, 02-960, 04-64, 05-1977,

« Wróć

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wymiana zdalnie sterowanego odłącznika na KTR w lokalizacjach: Zadanie 1: 01-841, 02-1500, 02-825, Zadanie 2: 04-907, 04-1070, 04-2098, Zadanie 3: 05-187 oraz montaż zdemontowanego rozłącznika 200A w lokalizacjach: 01-381, 02-960, 04-64, 05-1977, 06-671; OBMB1/41/16465 - REKLOZERY".

Nr sprawy: ZC/008/TK/2018.

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń