Nr sprawy: ZC/022/TT/2018 - Wykonanie konfiguracji, uruchomienia, badań i prób pomontażowych rozdzielni 110 kV, obwodów wtórnych wysokiego napięcia, pomiarów energii elektrycznej, potrzeb własnych, telemechaniki w GPZ Grudziądz Śródmieście. Opracowanie do

« Wróć

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie konfiguracji, uruchomienia, badań i prób pomontażowych rozdzielni 110 kV, obwodów wtórnych wysokiego napięcia, pomiarów energii elektrycznej, potrzeb własnych, telemechaniki w GPZ Grudziądz Śródmieście. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (obwody wtórne i pierwotne WN, potrzeby własne, pomiary energii elektrycznej, telemechanika)”.

Nr sprawy: ZC/022/TT/2018.

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń