Budowa nowej stacji 110/15 kV GPZ Kępno Wschód

« Wróć

Spółka jest w trakcie realizacji budowy nowej stacji 110/15 kV GPZ Kępno Wschód. Zadanie to obejmuje kompleksowe wykonanie od podstaw nowego obiektu, w tym m.in.:

- napowietrznej, pięciopolowej rozdzielni 110 kV,
- dwóch stanowisk transformatorów 110/15 kV o mocy 16 MVA każdy,
- budynku technicznego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
- wnętrzowej 24-polowej rozdzielnicy 15 kV.

Ponadto inwestycja ta objęła modernizację linii 110 kV relacji GPZ Kępno - GPZ Wieruszów.
Nowopowstały obiekt zwiększy pewność zasilania miasta oraz zmniejszy straty przemysłowe na liniach SN.
Przewidywany termin zakończenia prac czerwiec 2011.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń