Modernizacja linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV na odcinku Jarocin - Chrzan z wykorzystaniem słupów stalowych energet

« Wróć

Odgałęzienia zaprojektowano i wykonano przy użyciu słupów betonowych typu E i przewodów 3 x AFL-6 35 mm2. Linia wykonana jest jako prototypowa. Słupy były projektowane i dobierane indywidualnie do panujących warunków wytrzymałościowych.

Przed modernizacją ilość słupów naprzedmiotowym odcinku wynosiła 46 szt., natomiast po modernizacji tylko 23 szt.
Najkrótsze przęsło wynosi 115 m, natomiast najdłuższe 177 m. Średnia rozpiętość przęseł waha się w przedziale 150-160 m.

Stosując słupy salowe typu SSE nie ma ograniczeń w zakresie ich wytrzymałości i wysokości. Są one łatwe w montażu, doskonałe do wykorzystania przy budowie lub modernizacji linii SN o dużej rozpiętości przęseł lub o dużym przekroju przewodów, mogą być malowane na dowolny kolor.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń