Modernizacja słupowych stacji transformatorowych na terenie Rejonu Dystybucji Ostrów Wlkp. w miejscowości Korytnica

« Wróć

Modernizacja polegała na wymianie istniejących, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych na stacje transformatorowe słupowe SN/nn nowej generacji, uwzględniające zastosowanie nowych materiałów i urządzeń oraz spełniające nowe wymaganie eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych. Typy stacji, wielkości transformatorów oraz wariantowość rozwiązań były uzależnione od warunków lokalnych.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń