Modernizacja stacji 110/15 kV GPZ Kraski

« Wróć

Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. wykonała prace związane z modernizacją GPZ Kraski 110/15kV, w systemie pod klucz. GPZ Kraski stanowi bardzo ważne ogniowe w zasilaniu trakcji PKP magistrali węglowej Śląsk - Trójmiasto. Modernizacja objęła demontaż starych, wyeksploatowanych urządzeń i aparatów elektrycznych wysokiego i średniego napięcia oraz wybudowaniu nowej 6-cio polowej rozdzielni 110 kV zawierającej wydzielone pole 110 kV zasilające urządzenia elektroenergetyczne PKP, w efekcie zdecydowanie poprawiające pewność zasilania trakcji PKP. Aby roboty budowlano-montażowe realizowane, mogły być bez zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców, zostało wykonane tymczasowe stanowisko transformatora 110/15 kV.

Projekt objął budynek techniczny stacji transformatorowej, w którym zlokalizowana jest nowoczesna rozdzielnia 15 kV. Dla rozdzielnic 110 kV i 15 kV zaprojektowano nowoczesne zabezpieczenia cyfrowe UTX. Ponadto przewidziano pełną telemechanikę zapewniającą zdalne sterowanie aparaturą łączeniową oraz pełne odwzorowanie wszystkich parametrów czynników związanych z przepływem i poborem energii elektrycznej.

Na uwagę zasługuje  również wykonanie budynku technicznego stacji transformatorowej z elementów prefabrykowanych firmy Atlas Sp. z o.o. z Raszkowa. Jest to pierwszy tego typu budynek na terenie działania Grupy ENERGA. Zasadniczym walorem tego rozwiązania była szybkość realizacji - ok. 6 miesięcy (plac budowy został przekazany w miesiącu sierpniu, a budynek został udostępniony do wyposażenia w listopadzie 2012 r.).

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń