Nowy budynek Posterunku Energetycznego w Koźminie Wielkopolskim, przebudowany i przystosowany do nowoczesnych standardów obsług

« Wróć

Do 1982 roku znajdowała się w tym miejscu rozdzielnia sieciowa, zlikwidowana po wybudowaniu nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ).

Do tego czasu Pogotowie Energetyczne funkcjonowało w kontenerowym zapleczu socjalnym i było to rozwiązanie tymczasowe. PE Koźmin Wielkopolski obsługuje 225 km linii średniego napięcia (SN), 277 km linii niskiego napięcia (nn) oraz 230 stacji transformatorowych.

Wybudowany przez Energetykę Kaliską - Usługi Techniczne Sp. z o.o. nowy obiekt poprawił w znaczący sposób warunki socjalne i zapewnił funkcjonalne zaplecze techniczne dla realizacji zadań ENERGA - OPERATOR SA w regionie. Podczas prac budowlanych dokonano także zmiany elewacji budynku i dachu na istniejącej stacji transformatorowej.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń