Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Kleczew.

« Wróć

Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o. o.  w latach 2015 - 2016 wykonała modernizację istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Kleczew zlokalizowanej w województwie wielkopolskim.

Przedmiotowa modernizacja polegała głównie na wymianie pól rozdzielni na rozdzielnice dwuczłonowe w izolacji powietrznej z wyłącznikami próżniowymi przyściennymi. Rozdzielnia 15 kV zlokalizowana w budynku technicznym na chwilę obecną składa  się z 10 pól 15 kV (pola transformatorów mocy, pola transformatorów potrzeb własnych, pola baterii kondensatorów, pola łacznika szyn, pól liniowych oraz pól pomiarowych). Natomiast rozdzielnia napowietrzna 110 kV składa się z 3 pół liniowych 110 kV, dwóch pół transforamtorowych i jednego pola łącznika szyn.

Wykonanie modernizacji przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy służb energetycznych, poprawy zasilania odbiorców energii elektrycznej, skrócenia przerw w zasilaniu oraz zmniejszenia awaryjności aparatury i urządzeń.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń