Wykonanie zasilania w energię elektryczną nowobudowanej Galerii Tęcza w Kaliszu

« Wróć

Spółka realizowała zlecenie polegające na wykonaniu zasilania w energię elektryczną nowobudowanej Galerii Tęcza począwszy od:

- opracowania projektu technicznego, poprzez
- wykonanie prac związanych z usunięciem istniejącej stacji w starym budynku supermarketu Tęcza i zastosowaniem w to miejsce stacji tymczasowej z uwagi na konieczność utrzymania zasilania dla innych odbiorców zlokalizowanych w pobliżu,
- wykonanie w nowym obiekcie stacji, której elementami są:
po stronie SN - rozdzielnica 5-polowa w izolacji powietrznej z rozłącznikami próżniowymi;
po stronie nn - rozdzielnica 12-polowa oparta o rozłącznikobezpieczniki ARS 250;
komora transformatorowa przystosowana do transformatorów do 630 kVA.

Spółka musiała również spełnić wymóg inwestora w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej dla nowej stacji przy spełnieniu wymogu odporności ogniowej ścian RE120.

Galeria zdjęć

Sekretariat
skontaktuj się z nami
+48 62 765 80 22
FAX: +48 62 764 93 12
Przejdź do kontaktu
Kalisz
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-18-038 | Regon: 250405460
Toruń
ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń
Kalisz
Toruń